Σχολική Μελέτη

Ο συνδυασμός προγραμμάτων των ξένων γλωσσών και μελέτης των σχολικών μαθημάτων έρχεται να καλύψει τις ανάγκες πολλων μαθητών και γονιών. Ετσι κερδίζουν σε χρόνο, δρομολόγια αλλά και οικονομικά.

Κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά με ιδιαίτερη μέριμνα στις ανάγκες του με στόχο να εκπαιδευτεί να οργανώνει τη μελέτη του αποτελεσματικά σε προκαθορισμένο χρόνο σε ευχάριστο περιβάλλον και με την υποστήριξη έμπειρων εκπαιδευτικών.

Κέντρο Μελέτης

Το κέντρο σχολικής μελέτης είναι ένας χώρος στον οποίο οι μαθητές μπορούν να ασχοληθούν με τα μαθήματά τους μετά το σχολείο. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι ότι οι μαθητές έχουν έναν χώρο να συγκεντρωθούν και να συζητήσουν ιδέες και απορίες με άλλους μαθητές και δασκάλους. Ένα καλό κέντρο σχολικής μελέτης μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση των αποτελεσμάτων των μαθητών και στην προετοιμασία τους για το μέλλον.

Με την ίδια φροντίδα και υπευθυνότητα, όπως και στις ξένες γλώσσες, στοχεύουμε στη δημιουργία ομοιογενών τμημάτων οργανωμένης μελέτης. Θα τηρηθούν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα με βάσει τις αρχές της παιδαγωνικής από έμπειρους διδάσκοντες και βοηθητικό προσωπικό για τους μαθητές.

Ξέρουμε τον τρόπο...

Κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά με ιδιαίτερη μέριμνα στις ανάγκες του με στόχο να εκπαιδευτεί να οργανώνει τη μελέτη του αποτελεσματικά σε προκαθορισμένο χρόνο σε ευχάριστο περιβάλλον και με την υποστήριξη έμπειρων εκπαιδευτικών. Προάγουμε την ανεξαρτησία, την υπευθυνότητα και τη δημιουργική σκέψη. Σκόπος  μας δεν είναι να ‘ετοιμάζουμε τα μαθήματα της επόμενης μέρας¨’ αλλά να δώσουμε κίνητρα με τη σωστή καθοδήγηση να αναλάβουν σταδιακά οι μικροί μαθητές την ευθύνη των σχολικών τους υποχρεώσεων. Να βοηθήσουμε τους γονείς που δεν έχουν χρόνο και ίσως και την απαιτούμενη γνώση με τη μελέτη των παιδιών τους να κερδίσουν δημιουργικό χρόνο με τα παιδιά τους.